Cinemu - Islamic Movie Guide
Ana Sayfa | Kayıt Ol | Giriş | İletişim

Din Eğitimi Açısından Komedi Filmleri


“Komedi filmi, insanların, olayların, durumların gülünç yanlarını ele alan; kişileri olayları, durumları gülünç bir açıdan işleyen film türüdür.”[1] Komedi filmlerinde bazen beklenmedik rastlaşmalar, yanlış anlaşılmalar, yanılmalar kullanılırken bazen de belli bir insan tipi ve töreler, gelenekler komedi malzemesi olarak kullanılır.[2]


Türk sinemasındaki komedi filmlerinde sıklıkla töreler alaya alınmış, din, din adamı ve dindar tipler de töre ile ilişkilendirilerek -“Züğürt Ağa” filmi gibi- komedi malzemesi yapılmıştır. Bazen de dini çağrışımlı isimler alay edilen karakterlere verilerek –Şaban karakteri gibi- dini değerlerin toplum gözünden düşmesine sebep olunmuştur.

Türk sinemasındaki komedi filmlerinde çoğunlukla dine karşı olumsuz bir tavrın var olması komedi filmleri aracılığıyla dini mesajlar verilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Dikkat edilmesi gereken bu mesajların insanları aşağılamadan ve espri yaparken yalana başvurmadan verilmiş olmasıdır.

“Ben de şaka yaparım ama yalan söylemem.”[3]buyuran Hz. Peygamber bazen insanlara vereceği dini bilgileri şakayla öğretmiştir. Cennete girebilmek için kendisinden dua isteyen yaşlı bir kadına “Yaşlı kadınlar cennete giremez” diye şaka yapmış daha sonra da esprisinin anlamını açıklamıştır: “Yaşlı kadınlar cennete giremez. Çünkü insanlar cennete genç olarak gireceklerdir.”[4]


Bir din alimi olan Nasreddin Hoca da kendisine sorulan dini sorulara esprili cevaplar vermiştir. Böylece dini bilgileri neşeli bir biçimde öğretmiştir. Ona izâfe edilen bir fıkraya göre Nasreddin hoca konakladığı hanın tavanındaki tahtaların eskiyip çürüdüğünü görmüş ve durumu han sahibine bildirmiştir. Han sahibinin “sen ne biçim hocasın. Bilmiyor musun ki bütün varlıklar kendi dilleriyle Allah’ı zikrederler. Bu tahtalar da gıcırdayarak Allah’ı zikrediyorlar. Ben nasıl bunları değiştiririm.” demesi üzerine hoca “Biliyorum da ya zikrederken coşup secdeye kapanırlarsa… Ondan korkuyorum.” diye cevap vermiştir.[5] Böylece muhatabını kırmadan dini anlayışındaki yanlışlığa dikkat çekmiştir.

Türk sinemasında az da olsa komedi filmlerinde olumlu dini mesajlara yer verilmektedir. Örneğin Ünlü komedyen Cem Yılmaz tarafından yazılıp yönetilen “Arog” adlı filmde Darwinizm’in evrim teorisi esprilerle eleştirilmektedir. “Arog” filminde Arif adlı karakter düşmanı Logar tarafından zaman makinesi ile bir milyon yıl geçmişe gönderilmektedir. Karısını Logar’dan kurtarmak isteyen Arif medeniyetin gelişimini hızlandırıp bir an önce günümüze dönmeyi planlar. Bunun için de ilk karşılaştığı canlı olan maymunların evrimini! hızlandırmak ister. Maymunlara “sizden çok şey istemiyorum. Biraz medeniyet. Sadece dik durmanızı istiyorum. Sadece bu.” diyen Arif, onların hiçbir gelişme gösteremediklerini görünce başka yerlere gitmeye karar verir. Maymunlardan ayrılırken “Yo, yo, kalkmayın. Zaten kalkamıyorsunuz.” diyerek de yine onların evrim geçirmediğine dair bir espri yapar. Ormanda ilerlerken bir yılan gören Arif, “hiç evrim geçirmemiş, aynı yılan” sözleriyle evrim karşısındaki tavrını sürdürür. Ormandaki seyahati sonucunda Arif’in insanlarla karşılaşması da evrimi eleştirmekte, evrimin olmadığını ifade etmektedir.

Komedi filmleri mesajlarını eğlenceli bir ortamda, didaktik bir dil kullanmadan verdikleri için insanlar üzerinde daha etkili olabilmektedirler. Çünkü insanlar bu film türüne karşı çoğunlukla savunmaya geçmemekte, önyargısız olarak izlemektedirler.

Ayrıca komedi filmleri daha çok insana hitap etmekte, mesajını daha çok kişiye ulaştırabilmektedirler. Ülkemizde en çok rağbet edilen film türü komedidir.[6] Türkiye’de en çok izlenen 10 filmden 6 tanesi komedi türündedir.[7] Bu durum komedi filmlerinin mesajlarını çok büyük kitlelere ulaştırabildiklerini göstermektedir.
 

[1]NijatÖzön, Sinema Sanatına Giriş, s. 226.
[2]NijatÖzön, Sinema Sanatına Giriş, s. 227-231.
[3]Tirmizi, Birr, 57.
[4]Ebu Said Muhammed Hadimi, Tarikat-ı Muhammediyye Şerhi Berika, Kahraman Yayınları, İstanbul C. 4, s. 18.
[5] “Din Adamı Olarak Nasreddin Hoca”, http://www.hocanasreddin.net/kisiligi4.asp ; Erişim: 27.11.2009.
[6]Kemal Sunal, TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü, Sel Yayıncılık, İstanbul 2005, s. 27.
[7]http://www.boxofficemojo.com/intl/turkey/opening/ ; Erişim: 27.11.2009.